Reguleringsplanen i sluttfasen

– Vi opplever kommunen som kritisk, men konstruktiv i forhold til å finne løsninger, sier investor Even Hegbom. Tema for møtet på kommunehuset på Moen i går var blandt annet miljø, tilpasning av hytter og bygg i terrenget, muligheten for å unngå visuell støy osv.

Reguleringsplanen i sluttfasen

oto: Fra venstre Kjesti Jensen, Astrid Fjose og Kjell Arne Anfeltmo fra Målselv kommune. Bak Even Hegbom

– Kommunen legger vekt på at Målselv Fjellandsby og Blånisselandet skal framstå som miljøprosjekt. Det er viktig også for oss – og for markedet, sier Hegbom i en pause under møtet.

Å lage reguleringsplan for det 4500 kvm stor området i Myrefjell som skal bygges ut til hytte, alpin og familiepark er et omfattende arbeid. Tirsdag gjennomgikk Målselv kommunen utkast til reguleringsplan med utbyggerne. Reguleringsplanen vil nå bli bearbeidet videre og lagt ut til høring etter vanlige prosedyrer.

 

Nå kommer ringvirkningene av Myrefjell

Nå kommer ringvirkningene av Myrefjell

– Det er hyggelig å kunne skrive kontrakt med lokale bedrifter. Intensjonen med utvikling av en destinasjon er at det skal komme både Målselv og resten av landsdelen til gode, sier Reidun L.Traasdahl Nilsen, redaktør for det kommende hyttemagasinet.

Kai Nordahl, daglig leder av Trykkeri ABC gleder seg over at de fikk kontrakten, på like vilkår i konkurranse med firma fra flere steder i landet. Magasinet er på rundt 100 sider, har et opplag på 4000 og er en jobb verdt over 100.000 kroner.

– Kontrakten betyr mye for oss. Vi ser at det skjer store ting i heimbygda. Det vil vi være med på, sier Nordahl som også har tegna aksjer i familieparken Blånisselandet.

Store ringvirkninger

Nordahl oppfordrer til felles løft og lokalt engasjement for å få på plass den store park, alpin og hyttesatsinga i Målselv. Det vil alle få igjen mange ganger.

– Foreløpig har flere bedrifter i lokalsamfunnet, deriblandt Via Reiser, Merkantilservice og Målselv Taxi fått noen flere oppdrag. Når spaden settes i jorda mot årsskiftet vil vi oppleve en eksplosjon av kontrakter og oppdrag, spesielt innen bygg og anlegg men også innen mange andre næringer, sier Traasdahl Nilsen.

65.000 turister

Hele utbygginga er totalt beregna til 3,5 – 4 milliarder kroner. De første årene regner man med ei reiselivsbasert omsetning på 2-400 mill. kroner. Etter fem år vil antall turistbesøk totalt til Blånisselandet, Målselv Fjellandsby og alpinbakkene ligge på 65.000. I tillegg kommer dagsbesøk.

– I tillegg kommer ringvirkningene av hyttene. Hver hytteeier legger igjen 15-35.000 kroner pr. år i området der hytta står. Det blir store tall og lokalsamfunnet får mye igjen. Vi kommer nok i ettertid til å snakke om før og etter Myrefjell, sier Traasdahl Nilsen.

 

Blånissebuss i Målselv

images

Folk snur seg, vinker og smiler når de møter Blånissebussen i Målselv. Sjåfør Erik Bjørkeng og Målselv Taxi er stolte over at den kommende store familieparken i nord skal bygges i Målselv.

– Blånisselandet vil bli kjempeflott. Nå skal det bare et felles løft til så blir blånisselandet i Målselv en realitet, sa Reidun L. Traasdahl Nilsen på vegne av Blånisselandet i Målselv ASA under pressekonferansen på Målselv Taxi i går.

Bildet: Fra venstre grunneiere Bjørn E. Rognmo og Albert Fosli, drosjesjåfører Erik Bjørkeng og Herleif Johansen Målselv Taxi, samt grunneier og informasjonssjef for Blånisselandet Reidun L. Traasdahl Nilsen.

m1147948978

Både Målselv Taxi og grunneiere i Myrefjell var samla da Blånissebussen ble lansert på drosjesentralen i Målselv i går.

– Alle som har unger vet at de i stor grad bestemmer familiens ferievalg. Troms blir i dag i ofte valgt bort, fordi vi ikke har en temapark av stort format. Blånisselandet i Målselv vil etter fire års drift ha ca 100.000 besøkende. Rundt 30.000 av disse vil være turister som kommer reisende for å oppleve temaparken. De fleste besøker parken en eller to dager og bruker resten av tida på opplevelser i Målselv og resten av regionen. Tenk hvilke ringvirkninger det vil gi for hoteller, handel, transport osv, sier Traasdahl Nilsen.

Blånisslandet i Målselv har et godt fundament gjennom avtalen med NRK og de 10 mill. kronene som allerede er lagt i bunnen av investorer. Men for å få parken i mål trengs 20 mill. kroner innen oktober i år. Disse er innen rekkevidde gjennom aksjesalg. Men aller helst bør man få på plass rundt 40 mill. kroner for at parken skal bli den aller beste.

– Det er viktig at både bedrifter og privatpersoner kjøper aksjer nå. Ikke vent til bursdagen eller konfirmasjonen. Nå haster det med å få aksjesalget i boks. Hver eneste aksje teller og bidrar til vekst og blomstring i Målselv og resten av regionen, sier Traasdahl Nilsen.  Nøkkelen til flere arbeidsplasser og vekst i distriktet er samarbeid, samarbeid og atter samarbeid. Det har grunneierne i Myrefjell sett, det samme med Målselv Taxi og alle de andre som sterkt har bidratt til å realisere Blånisselandet.

– Vi håper at Blånissebussen vil være en inspirasjon til hver og en av oss om å bidra til samfunnsutvikling ved å kjøpe aksjer og være ambassadører for Blånisseland – samtidig som bussen sprer glede og smil i hverdagen, sier Traasdahl Nilsen. God tur!!