“Fornuftig aksjekjøp”

Dette uthever Troms Folkeblad:

“Vi tror også at drivkreftene bak Myrefjell-prosjektet skal være fornøyd med torsdagens vedtak, sjøl om aksjekjøpet ikke ble så omfattende som man hadde invitert til.”

utgangspunktet var Målselv kommune invitert til å tegne aksjer for 6,8 millioner kroner i Blånisseland. Men allerede på et tidlig tidspunkt ble det fra flere hold uttrykt skepsis til at kommunen skulle gå så sterkt økonomisk inn i prosjektet. Og i Målselv

på et tidlig tidspunkt ble det fra flere hold uttrykt skepsis til at kommunen skulle gå så sterkt økonomisk inn i prosjektet. Og i Målselv kommunestyre torsdag, etter et felles møte mellom gruppelederne i Målselv kommunestyre kom man fram til at tre millioner vil være et akseptabelt beløp.

  Målselv kommune sliter tungt økonomisk. Men kommunen fikk inn over 14 millioner kroner ved salget av TIRB-aksjene, og det gir kommunen økonomisk rom til blant annet kjøp av aksjer for tre millioner kroner i Blånisseland.

  Felleslista SV/RV ønsket ikke at kommunen skulle kjøpe aksjer i det hele tatt. Det ble blant annet begrunnet med at denne fasen i prosjektet bør skje i privat regi, og det vises også til at kommunen investerer 48 millioner kroner i vei, vann og kloakk i Myrefjell.

  I forbindelse med et storprosjekt som dette er det naturlig at kommunen legger til rette for nødvendig infrastruktur. Og man kan nok mene at dette må holde som bidrag fra kommunen. Men samtidig er også satsinga i Myrefjell så viktig for den framtidige utviklinga i Målselv kommune at man lett kan forstå at politikerne vil strekke seg maksimalt for å bidra til at planene kan realiseres så raskt som mulig.

  Det er akkurat det et meget klart flertall i Målselv kommunestyre nå har gjort med sitt aksjevedtak. Vi tror også at drivkreftene bak Myrefjell-prosjektet skal være fornøyd med torsdagens vedtak, sjøl om aksjekjøpet ikke ble så omfattende som man hadde invitert til. Med dette har kommunestyret klart signalisert at kommunen på alle måter vil være en tung aktør i den pågående prosessen. Det kan slå positivt ut i markedet, også i forhold til å få enda mer privat kapital inn i prosjektet. Et tvert nei til aksjekjøp fra kommunen kunne ha sendt ut noen uheldige signaler, og det ville ingen i Målselv vært tjent med.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *