Målselv kjøper Blånisseaksjer for 3 mill. kroner

man

– Vi er veldig glade for vedtaket, men kanskje litt skuffa over størrelsen på aksjeposten. Vi hadde håpet på litt mere. Men den skuffelsen går nok fort over, smiler Even Hegbom, adm.dir. Blånisselandet i Målselv ASA.

Ordfører i Målselv, Viggo Fossum

Stor velvilje

Blånisselandet i Målselv inviterte i utgangspunktet Målselv kommune til å kjøpe aksjer for 6,8 mill. kroner. Torsdag ble invitasjonen behandla i Målselv kommunestyre. Det var stor velvilje blandt flertallet av politikerne til aksjekjøp, men for en lavere sum enn omsøkt. Etter et fellesmøte mellom gruppelederne, ble aksjesummen satt til 3 mill. kroner.

Det var Nils Foshaug (Ap) som ivra mest for aksjekjøp. Kommunen har nylig solgt sine aksjer i TIRB. Foshaug gikk inn for aksjesalget nettopp for å satse på nye, gode prosjekter i Målselv. Han viste til at Blånisselandet vil bli en familiepark på høyde med Dyreparken i Kristiansand og Hunderfossen og at den vil gi regionen tusenvis av turister, økt trafikk over Bardufoss Lufthavn, samt skape mange nye arbeidsplasser.

Felleslista SV/RV sa nei til aksjekjøp og begrunna det med at denne fasen i prosjektet bør foregå i privat regi. Videre at kommunen bruker saksbehandlerkapasitet på prosjektet, samt at kommunen forskotterer infrastruktur for 48 mill. kroner.

Senterpartiet foreslo aksjekjøp for en, istedet for tre millioner kroner, men ble nedstemt.

Stort løft

– Det var utrolig stor vilje hos de fleste til å bevilge så mye penger som mulig, sier ordfører i Målselv Viggo Fossum etter møtet. Han slår fast at Målselv er en fattig kommune i forhold til penger – kommunen står på svartelista og må ha godkjenning fra fylkesmannen for hver ei krone som brukes.

– Aksjekjøpet synliggjøre den store trua vi har på Blånisselandet og viljen til å få dette til, sier Fossum. Sammen med forskottering av infrastruktur, samt utarbeiding av reguleringsplan og aksjekjøp er dette det største løftet Målselv noen gang har gjort. Det er også enestående at en kommune regulerer hyttefelt og fritidsanlegg på den måten Målselv nå gjør, sier Fossum. Målselv tar med dette et løft for hele landsdelen. Fossum har registrert at flere nabokommuner nå har sagt nei til å kjøpe aksjer i Blånisselandet.

– Det er viktig å se rekkevidden av at vi får bygd en destinasjon som Blånisselandet og Målselv Fjellandsby. Det vil komme hele landsdelen til gode, spesielt de nærmeste kommunene, sier Fossum. Han oppfordrer nabokommunene til å løfte kikkerten over egne hustak, og hjelpe til med et prosjekt som vil gagne alle.

– Vi skal lykkes – og vise at det går an å få til noe i nord, sier Fossum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *