Reguleringsplanen i sluttfasen

– Vi opplever kommunen som kritisk, men konstruktiv i forhold til å finne løsninger, sier investor Even Hegbom. Tema for møtet på kommunehuset på Moen i går var blandt annet miljø, tilpasning av hytter og bygg i terrenget, muligheten for å unngå visuell støy osv.

Reguleringsplanen i sluttfasen

oto: Fra venstre Kjesti Jensen, Astrid Fjose og Kjell Arne Anfeltmo fra Målselv kommune. Bak Even Hegbom

– Kommunen legger vekt på at Målselv Fjellandsby og Blånisselandet skal framstå som miljøprosjekt. Det er viktig også for oss – og for markedet, sier Hegbom i en pause under møtet.

Å lage reguleringsplan for det 4500 kvm stor området i Myrefjell som skal bygges ut til hytte, alpin og familiepark er et omfattende arbeid. Tirsdag gjennomgikk Målselv kommunen utkast til reguleringsplan med utbyggerne. Reguleringsplanen vil nå bli bearbeidet videre og lagt ut til høring etter vanlige prosedyrer.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *