Støtte fra bypatriot

– Alle i Tromsø er positive til Blånisseland som et spennende destinasjonssted. Jeg syns det er viktig at vi får et slikt destinasjonssted i Troms, sier Zachariassen til folkebladet.

Tor Zachariassen er leder for økonomikomiteen i Troms fylkeskommune. Han er kjent som en engasjert Tromsøpatriot – nå er han også blånissepatriot.

– Som bypatriot skulle du vel helst sett at det lå i Tromsø, spør folkebladet.

– Det spiller ingen rolle hvor det ligger. Jeg syns det er fint at det ligger  Målselv og på innlandet. For vi skal ikke bare utvikle Tromsø by. Skal man kunne utvikle reiselivsprodukter i Troms, må man kunne kombinere det urbane med andre opplevelser. Det er heller ikke langt mellom Tromsø og Målselv, sier Zachariassen.

Troms Folkeblad skriver videre slik:

” Zachariassen ser på Myrefjell og Blånisselandet som en slags forlengelse av Tromsø som destinasjonssted.

– Tromsø er tredje største destinasjonsstedet i landsdelen og Myrefjell vil bli et viktig bidrag. Dette vil også gjøre Tromsø mere attraktivt som destinasjonssted. Men dette er ikke bare en forlengelse av reiselivet i Troms, men for hele fylket og landsdelen, mener AP-toppen. Han mener derfor at det er viktig at man ser Myrefjell i et langt videre perspektiv. Det er ikke bare det at man skal bygge hytter og temapark. Dette handler like mye om kompetansebygging som vil være svært viktig for reiselivssatsingen i Troms, mener Zachariassen.

Naturlig at fylket bidrar

I sin interpellasjon til fylkestinget stiller Zachariassen spørsmål om fylkeskommunen har engasjert seg og tatt initiativ alene eller med andre offentlige instanser som kan bidra til en hurtig, kraftig og kvalitativ oppbygging av tilbudene i Blånisselandet og resten av fjellandsbyen i Målselv.

– Jeg tar ikke stilling til om fylkeskommunen skal inn i dette prosjektet. Men fylkeskommunen kan være en pådriver, døråpner og en økonomisk bidragsyter. For meg vil det være naturlig for fylkeskommunen å yte et økonomisk bidrag siden dette handler om hele fylket, sier Zachariassen. Om sitt videre engasjement i denne saka sier Zachariassen:

Først skal jeg legge fram interpellasonen, så skal jeg høre på debatten og hva fylkesråden svarer. Jeg har iallefall positiv backing i hele fylkestingsgruppa, sier bypatrioten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *